Osciloskopy


Osciloskopy, dříve známé také jako oscilografy, a rozsah nebo o-rozsah, CRO nebo DSO, jsou typem elektronických testovacích přístrojů, které mohou graficky zobrazovat různá signální napětí, obvykle jako kalibrovaný dvourozměrný graf.

O-dalekohledy jsou důležitým nástrojem v laboratoři každého elektrotechnika. Umožňují vám vidět elektrické signály, které se časem mění, což může být rozhodující při diagnostice, proč váš obvod časovače 555 nebliká správně, nebo proč váš výrobce šumu nedosahuje maximálních úrovní zlosti. Hlavním účelem osciloskopu je vytvořit graf elektrického signálu, který se časem mění. Většina oborů vytváří dvourozměrný graf s časem na ose x a napětím na ose y.

Kromě těchto základních funkcí má mnoho rozsahů měřicí nástroje, které pomáhají rychle kvantifikovat frekvenci, amplitudu a další charakteristiky křivky. Obecně lze v oboru měřit jak časové, tak napěťové charakteristiky.