Teploměry


Teploměry jsou zařízení používaná k měření teploty cíle. Obvykle se vejdou do dlaně. Během COVID se pandemické teploměry staly nepostradatelnými při měření teploty člověka.

Na výběr je mnoho typů kontaktních a bezkontaktních teploměrů.

Existují digitální teploměry, které měří teplotu tepelným senzorem. Mohou být použity k měření teploty v ústech, konečníku nebo v podpaží, ale pro přesné měření musí být ve fyzickém kontaktu s pokožkou.

Digitální ušní teploměry měří teplotu uvnitř ucha pomocí technologie infračerveného záření.

Čelní (nebo dočasné) teploměry připomínají pistoli a jsou bezkontaktní. K měření teploty používají infračervené senzory. Teplota se obvykle měří na čele a jsou velmi populární pro použití na letištích, v obchodech, na stadionech a na jiných veřejných místech.

Existují i ​​jiné typy, například rtuťové teploměry. Jejich použití však kleslo kvůli nebezpečnému aspektu rtuti, která se při rozbití teploměru stává vysoce toxickým a jedovatým.