Multimetry


Multimetr nebo multitester, známý také jako VOM (volt-ohm-miliameter), je elektronický měřicí přístroj, který kombinuje několik měřicích funkcí v jedné jednotce.

Typický multimetr může měřit napětí, proud a odpor.

Analogové multimetry používají k zobrazování naměřených hodnot mikroampérmetr s pohyblivým ukazatelem. Digitální multimetry (DMM, DVOM) mají numerický displej a mohou také zobrazovat grafický sloupec představující měřenou hodnotu. Digitální multimetry způsobily zastaralost analogových multimetrů, protože jsou nyní levnější, přesnější a fyzicky robustnější.

Multimetr může být ruční zařízení užitečné pro základní vyhledávání poruch a práci v terénu, nebo stolní přístroj, který dokáže měřit s velmi vysokou přesností.

Základní testery měří napětí, intenzitu proudu a odpor a lze je použít k testování kontinuity obvodu. Pokročilejší multimetry mohou testovat střídavé / stejnosměrné napětí a proud, odpor, kapacitu, vodivost, decibely, pracovní cyklus, frekvenci, indukčnost, teplotu Celsia nebo Fahrenheita. K některým multimetrům lze připojit příslušenství nebo speciální senzory pro další odečty, například: úroveň světla, kyselost, zásaditost, rychlost větru, relativní vlhkost.

Multimetry jsou k dispozici v široké škále funkcí a cen. Levné multimetry mohou stát méně než 10 USD, zatímco laboratorní modely s certifikovanou kalibrací mohou stát více než 5 000 USD.